Partner login

Sammenlign produkter

Finn butikk
Huggøks HY 20
Produktbeskrivelse Sandblåst og klarlakkert smidd hode som egner seg for trefelling i mindre omfang. Spesielt egnet for arbeid med kvist og store busker. Svingt treskaft av hickory.
Produktegenskaper
  • Øksen er håndsmidd og produsert av svensk øksestål i henhold til en tradisjon fra 1697.
  • Stålet bearbeides med mange slag som øker stålets tetthet og dermed også øksens holdbarhet.
  • Har en tydelig herdesone, hvor øksen kan slipes om med uforandret styrke på eggen.
  • Skaftet er produsert i hickory, og behandlet med linolje.
Produktfunksjoner <list><item>Felling av kvister og bukser</item></list>
Vekt hode
Art.nr Vekt hode
840281 850 g
Handle type
Art.nr Handle type
840281 Svinget
Antall/f.pk
Art.nr Antall/f.pk
840281 4 Stk
Skaft
Art.nr Skaft
840281 Hickory
Skaftelengde
Art.nr Skaftelengde
840281 650 mm/26"
Reserveskaft
Art.nr Reserveskaft
840281 842720 .
Mer informasjon...