Partner login

Sliping, lagring og bruk

Hultafors - Norge

Under kommer en kort forklaring på sliping, lagring og bruk av øks. Dette er lurt å følge for å ta best mulig vare på øksa de.

Sliping AV ØKS.

  1. Bruk en konveks egg for kvisting, felling og kløyving.
  2. Bruk en rett eggbrukes til snekkerarbeider.
  3. En feilaktig, slipt øks er farlig å bruke. Den kan lett glippe!
  4. En konkav egg innebærer en stor risiko for at øksen fliser ut .

Axes sharpening

Du kan slipe din økseegg med f.eks tørrslip eller benkeslip. Den mest sikre måten å slipe på er våtslip, men da kan det noen ganger være nødvendig å først slipe bort grader eller andre skader med en annen slipe, f.eks benkeslip.

OBS! Det er svært viktig at du er forsiktig og ikke utsetter øksen for varme. Dersom en del av øksen blir blåaktig betyr det at herdingen er borte der den blå fargen kommer til syne, og stålet er da ikke like slitesterkt.

lagring AV ØKS.

Oppbevar aldri øksen i for tørre rom, f.eks varmerom eller mot varmeelement. Du risikerer da å krympe skaftet, og økseskallen kan løsne ved bruk.

bruk AV ØKS.

Hultafors axes usageSlå aldri mot øksens nakke. Bruk aldri øksen som slegge.Bare slagøksen kan brukes som slege.

Spør oss