Partner login

Sett ditt firma i fokus

Hultafors - Norge

Hultafors kan tilby reklametrykk på flere ulike modeller meterstokker, blyanter og kniver.

På meterstokker kan reklametrykket plasseres på stikken og/eller siden. Legg merke til at trykkflaten kan variere mellom ulike modeller. Meterstokker med reklametrykk leveres standard i 10-pk (plastfolie) uten EAN-kode på meterstokken.

Hultafors reklametrykk Sett ditt firma i fokus

farger.

Hultafors kan tilby trykk i følgende standardfarger i henhold til Pantoneskalaen (PMS). Mot et pristillegg kan Hultafors tilby ytterligere 600 nyanser i henhold til PMS-skalaen. Ved spesialfarger
som ikke kan blandes av Hultafors, men som må bestilles inn, vil vi gi et tilbud. Legg merke til at mindre fargevariasjoner i forhold til PMS-skalaen kan forekomme.

trykkflate, meterstokker.

RE = Trykk side. Meterstokken har vanlig gradering på endestikkene som kun gir mulighet til trykkflate på siden (ikke stikketrykk). Trykkflaten er egnet for logo, firma-navn eller andre tekster og bilder

FÖ = Øvre felt stikketrykk + trykk side. Begge endestikkene har øverste halvparten av stikken som trykkflate. Denne flaten er egnet for plassering av firmanavn, telefon- og faxnummer, eller korte slagord. Kan kombineres med trykk på siden av meterstokken.

MF = Midtfelt stikketrykk + trykk side. Kan sammenlignes med FÖ (øvre felt), men trykkflaten er plassert i midten på endestikkene for problemfritt bruk av graderingen på begge sider av stikken. Kan kombineres med trykk på siden av meterstokken.

korrektur.

I forbindelse med underlag for korrektur, stiller Hultafors følgende krav::

• Bilde i form av logo eller annet vektorisert bilde skal vedlegges korrekturbestillingen som en åpen EPS-fil, alternativt papirunderlag av minst laserkvalitet utskrevet 50% større enn trykket. Hultafors hjelper deg gjerne med informasjon om teknikk, program og utstyr. I filen skal også informasjon om farger vedlegges.

• Eventuelle fotografier skal vedlegges i formatet TIF eller JPG.

• Tekst som skal trykkes angis som løpende tekst. Typesnitt og eventuelt ønskemål for punktstørrelse skal også angis.Ved ufullstendige filer vil det tilkomme en ekstrakostnad for
å endre vedlagte filer/original. Mot en timespris kan Hultafors også produsere kundens original etter
ønskemål. Ett korrektur består av en eller flere klisjéer som nummereres. Disse klisjéene kan brukes ved en senere korrekturbestilling, f.eks om en klisjé skal byttes ut, men resten skal stå igjen.

fakturering reklametrykk .

Foruten kostnaden for produktene, debiteres en kostnad per trykk og klisjé. Dessuten debiteres ekstra kostnad for spesialfarger, samt bearbeiding av vedlagte original. Legg merke til at ved flerfargestrykk debiteres trykk og klisjé per farge.

Spør oss