Partner login

Følsomhet

Følsomheten på libellen avgjør hvor raskt boblen beveger seg når den ene enden av vateret løftes.

Hva betyr et vaters følsomhet?

Hultafors - Norge

Vaterets følsomhet sier noe om hvor presist det er. Med følsomhet menes hvor raskt boblen rører seg når en løfter litt i den ene enden av vateret.

Ulike oppgaver krever ulik grad av presisjon. Dette er grunnen til at profesjonelle håndverkere har mer enn et vater med ulik følsomhet. Et vater med standard følsomhet er enkelt å jobbe med og ofte bra nok. Mer krevende oppgaver gjør at man må bruke et vater med høyere følsomhet.

formen på libellene

Høyere og lavere følsomhet oppnås ved å endre formen på libellen. Tar vi en nøyere titt på libellen kan vi se at den har en tønne-formet indre kontur. Inne i tønne-formen søker luftboblen alltid etter det høyeste punktet. Hadde libellen vært et rett rør ville dette vært umulig.

mindre kurve, raskere reaksjon

Kurven på libellen kan sees på som en sektor av en større sirkel. Radiusen av sirkelen avgjør hvor bued glasset er, og dermed hvor følsom den er. 

Større radius betyr at boblen enklere kan bevege seg og reagerer på mindre bevegelser. 

hvilken følsomhet trenger jeg?

Følsomhet måles i mm per meter. Dette er basert på at vateret er 1 meter langt og hvor høyt en ende av vateret må løftes før boblen beveger seg 2 mm. 

ti ganger så følsomt

Standard følsomhet på et vater er 10 mm/meter, tilsvarende en radius på 200 mm. Hultafors tilbyr også vater som er fem og ti ganger mer følsomt en standarden.

Montering av dørkarmer er en jobb hvor man trenger vater med høy følsomhet. For eksempel Hultafors MST 180 eller Hultafors Libella 2000.

 

Fakta om følsomhet

Følsomheten bestemmes av radiusen til libellen; større radius betyr at boblen enklere beveger seg. Følsomhet måles i mm per meter.

Parameteret er basert på at vateret er 1 meter langt, og hvor høyt den ene enden må løftes før boblen beveger seg 2 mm. Ulike jobber krever ulik følsomet, derfor produserer vi vater med ulik type følsomhet på libellen.

Radius(mm) Følsomhet (mm/m) Modell
150 13,3 TVP
200 10 HV, PV
1 000 2 Libella 2000
2 000 1 MST 180

Dersom libellen er for følsom kan vateret bli vanskelig å arbeide med, men desto mer følsomt vateret er, desto mer presist vil arbeidet ditt bli.


Spør oss