Partner login

Vaterets historie

Hultafors - Norge

Ingen vet akkurat når vateret oppstod, men det er kjent at romerne brukte vannfylte beholdere som primitive vater under byggingen av deres berømte akvedukter.

Ved å studere vannoverflaten i beholderne kunne romerne avgjøre om underlaget var rett eller i vinkel.

For å finne et mer moderne verktøy må vi reise til 1661 da den franske vitenskapsmannen Melchisedech Thévenot oppfant det moderne vateret. Oppfinnelsen ble derimot ikke utbredt før på 1700-tallet.

Lenge foretrakk mange byggmestere gamle flasker med vann og brukte dem som et slags vater.

Nå inneholder ikke vater vann, men alkohol eller olje.

Vateret består av en profil, horistontal libelle, en eller to vertikale libeller og endeklosser.

Det finnes vater til enhver anledning; bygge trapper, legg rør, flislegge og sjekke om campingvognen står rett. Når du velger et vater er det noen viktige faktorer å tenke på annet enn hovedhensikten.

Utforsk mer

Hvorfor lengden har betydning.

Vateret styrke er avhengig av profilens form og tykkelse, sammen med hullene til libellene.

Lær mer om profiler og endeklosser

5 fakta om libeller.

De væskefylte beholderne som gir korrekt avlesning kalles libeller. Væsken i libellen er en olje- og alkoholblanding som gjør at boblen kan bevege seg fritt.

Lær mer om libeller

Hvorfor følsomhet har betydning.

Desto mer følsom libellen er, desto mer presist er vateret. Libellens følsomhet avhenger av hvor raskt boblen beveger seg når du løfter enden på vateret.

Lær mer og se vår video

Hvor nøyaktig er vateret ditt?

Produksjonstoleranse er summen av alle mulige småfeil som kan oppstå under produksjon. Toleransen avhenger av følsomheten og at denne verdigen skal være så lite som mulig.

Les mer og se vår video

Spør oss