Partner login

Hvordan justere Libella 2000

Hultafors - Norge

Libellaen er et nøyaktig og fleksibelt måleinstrument. For at du skal kunne få maksimalt utbytte av Libellaen ønsker vi å gi deg noen tips.

Libella 2000 er et vater med høy følsomhet. Og desto mer følsomt instrumentet er, desto mer forsiktig må du behandle det. Unngå slag eller miste det.

Siden Libella 2000 består av flere deler (Hoveddel, vaterskinner og forlengelsesskinner) ekstra forholdsregler er nødvendig. Sørg for at alle kontaktflater er rene og uten bulker.

Dersom sagflis eller sement havner mellom skinnen og vateret, vil libellaen vise feil resultat. Det samme gjelder om vateret, skinnene eller kontaktflaten er skadet. En bøyd skinne vil også gi deg feil mål.

Hvordan sjekke Libella

Mål mot en jevn, rett overflate, f.eks et rett gulv. Sett to flate skruer med flate hoder på nevnt overflate, med 29 cm avstand. Plasser vateret på toppen av skruene.

Les av vateret og snu det deretter 180 grader. Libellaen burde vise samme resultat begge veier. Dersom du får ulikt resultat må vateret justeres.

Hvordan justere Libella 2000

Dersom vateret viser to ulike resultater skal libellaen justeres slik at boblen er halvveis mellom de to ulike resultatene. Du må ofte justere også snu vateret et par ganger for å få perfekt resultat.

Spør oss