Reklametrykk - sett fokus på bedriften din

Hultafors tilbyr trykk på en rekke forskjellige modeller av tommestokker, blyanter og kniver.

Reklametrykk på tommestokker

Når det gjelder tommestokker, kan trykket plasseres på delene eller på siden. Trykkflaten kan variere fra modell til modell. Tommestokker med trykk leveres som standard i pakker på ti (plastfolie) uten strekkode på tommestokken.

Farger

Hultafors tilbyr trykk i følgende standardfarger basert på PMS (Pantone-fargene). Mot et gebyr kan Hultafors tilby ytterligere 600 farger basert på PMS-fargene. Vi gir deg gjerne et tilbud på spesialfarger som ikke kan blandes av Hultafors, og som derfor må kjøpes inn fra en ekstern leverandør. Det kan av og til være mindre fargevariasjoner fra PMS-skalaen.

Trykkflateoversikt for tommestokker

RE = trykkside. Tommestokken har vanlig merking på endedelene, som begrenser trykkflaten til sidene av tommestokken (det kan ikke trykkes på delene). Trykkflaten er egnet for logoer, firmanavn eller annen tekst og bilder.

FØ =trykk på øvre del + trykk på siden. Øvre halvdel av begge endedeler på tommestokken har trykkflate. Disse er egnet for firmanavn, telefon og faksnummer eller et kort slagord. Kan kombineres med trykk langs siden av tommestokken.

MF = trykk på midtre del + trykk på siden. Likner på FÖ (øvre del), men trykkflaten er plassert midt på endedelene, slik at skalaen kan brukes uhindret på begge sider av delen. Kan kombineres med trykk langs siden av tommestokken.

Korrektur

Hultafors har følgende krav til dokumentasjon av korrektur:

– Bilder, som logo eller annet vektorisert bilde, må vedlegges bestillingen som åpen EPS-fil eller som papirdokument med minimum laserkvalitet, og som er 50 prosent større enn trykket. Hultafors gir gjerne informasjon om nødvendig teknologi, programvare og utstyr. Filen må også inneholde fargeinformasjon.

– Eventuelle fotografier må legges ved i TIFF- eller JPG-format.

– Tekst som skal trykkes, må oppgis som løpetekst. Skrifttypen og ønsket skriftstørrelse må også oppgis. Hvis filene ikke er fullstendige, tilkommer et ekstra gebyr for å produsere vedlagte filer / originaler. Mot timepris kan Hultafors også produsere en original for kunden basert på deres behov. En korrektur består av én eller flere nummererte blokker. Disse blokkene kan brukes til fremtidige bestillinger hvis man for eksempel vil bytte ut én blokk, mens resten skal være uforandret.

Fakturering av reklametrykk

I tillegg til kostnaden for produktet, tilkommer en ekstra kostnad per trykk og blokk. I tillegg tilkommer en ekstra kostnad ved spesialfarger og behandling av vedlagte originaler. Flerfarget trykk, trykking og blokker faktureres per farge.

Verktøy vi har snakket om

graphic