Dette nettstedet leveres av Hultafors Group og gruppens datterselskaper. Alt innhold og produkter på dette nettstedet er opphavsrettslig beskyttet av Hultafors Group eller dennes lisensgivere, alt etter hva som er aktuelt.

All tekst, grafikk, fotografier, varemerker, logoer, lyder, musikk, videoer, illustrasjoner og datakode på dette nettstedet eies, kontrolleres eller er lisensiert av eller til Hultafors Group, og er beskyttet av opphavsretts-, patent- og varemerkelovgivning samt ulike andre åndsretter og lover om urettferdig konkurranse.

Enhver kopiering, reproduksjon, re-publisering, opplasting, oversettelse, videresending eller annen bruk er strengt forbudt. Enhver henvendelse om tillatelse til å reprodusere informasjon fra dette nettstedet skal rettes til Hultafors Group på info@hultaforsgroup.com.

Patenter

Hultafors Groups produkter kan være omfattet av én eller flere av patentene oppført i Patent and Design Document (pdf, 14 KB).