Brukervennlige lasere og avstandsmålere

Hultafors sine lasere og avstandsmålere er utviklet for å være brukervennlige og nøyaktige. Laserfamilien består for eksempel av røde og grønne lasere, smarte avstandsmålere med Bluetooth-tilkobling, og tilbehør som laserbriller, adaptere og stativer.

Hva er forskjellen på grønn og rød laser?

Øynene våre er følsomme for lys med bølgelengde fra cirka 711 nm (rødt) til 389 nm (fiolett), og følsomheten varierer avhengig av bølgelengden. Infrarødt lys og kortbølget lys (ultrafiolett) er utenfor dette spekteret, og derfor er det usynlig for oss. Hultafors sine lasere er i spekteret mellom 80 nm (rød) og 529 nm (grønn), og er derfor godt synlige for det menneskelige øye.

Den grønne laseren er midt i bølgelengdespekteret der øyet er mest følsomt, og derfor er den også svært synlig. Faktisk er den grønne laserstrålen opptil fire ganger så synlig som den røde laserstrålen.

Få knapper

Hultafors sine intuitive lasere er enkle å forstå og enkle å bruke. For eksempel har de få knapper, slik at du kan arbeide mer effektivt.

100 prosent robust presisjon

Avstandsmålerne våre er laget i robust plast, og de er klare for umiddelbar bruk. Alle verktøy testes og kalibreres grundig før de leveres for å sikre nøyaktighet og presisjon.

Laserklasser

Laserklasser deles vanligvis inn i to grupper – de som overholder den europeiske standarden EN 601125-1, og de som overholder den amerikanske standarden FDA 1040.10:1.4.97. I tillegg finnes det åtte laserklasser som angir laserens styrke. Jo høyere klasse, desto sterkere – og dermed mer skadelig – laser.

Vi bruker laserklasse 2 og den litt kraftigere klassen 2M. Begge klassene gir godt synlige linjer uten at de er direkte skadelig for det menneskelige øye.

Merk! Husk at du aldri må rette laserstrålen inn i dine egne eller andres øyne.

Alle laserprodukter skal være utstyrt med et advarselsymbol og informasjon.

Kapslingsgrad

Elektronisk utstyr som er utviklet for bruk i krevende miljøer, må være tette, slik at støv, fuktighet og vann ikke kan trenge inn i enheten. Kapslingsgraden definerer det elektroniske produktets beskyttelsesgrad mot faste partikler og mot vann.

Våre lasere og avstandsmålere har kapslingsgrad IP42, IP54 or IP65. Det første tallet i kapslingsgraden gjelder faste partikler, og det andre tallet gjelder vann. Jo høyere tall, desto bedre beskyttelse.

Kapslingsgraden IP42 betyr at produktet er beskyttet mot partikler som er >1 mm (4), og mot direkte vannsprut opptil 15 grader fra vertikalt (2).

Kapslingsgraden IP54 betyr at produktet er beskyttet mot støv (5) og sprutende vann (4).

Kapslingsgraden IP65 betyr at produktet er helt støvtett (6) og beskyttet mot kraftige vannstråler (6).

Nivelleringstyper

Lasere kan nivelleres på flere måter. Den vanligste måten er selvnivellering. Det er metoden vi bruker i våre intuitive verktøy.

Selvnivellerende laser

En selvnivellerende laser med magnetisk pendel og en gyro som sørger for at laserverktøyet alltid er nivellert. Den raskeste og enkleste måten å få nøyaktige målinger på.

Automatisk laser

Vatringen justeres ved hjelp av en servomotor og en elektronisk libelle. Vi tilbyr ingen lasere med denne typen nivellering.

Manuelle lasere

Nivellering ved hjelp av justeringsskruer og libelle for hånd. Brukes i hovedsak til enklere oppgaver.

Låst pendel

Hultafors sine selvnivellerende lasere har en magnetisk pendel og en gyro som sørger for at laserverktøyet alltid er nivellert under bruk. For å beskytte pendelen mot skader mens verktøyet ikke er i bruk, for eksempel under transport, låses pendelenheten automatisk på plass når du slår av laseren. Den neste gangen du slår på laserverktøyet, må du kontrollere at pendelen svinger fritt før bruk.

Unngå øyeskader

Laserdiodens styrke defineres av ulike laserklasser.

Alle produktene våre er klasse 2 eller 2M. De er ikke direkte farlige for det menneskelige øye, men må likevel alltid brukes forsiktig. Hvis laserenheten brukes på feil måte, kan det forårsake alvorlige skader, spesielt for øynene. Hvis man blir blindet av laserstrålen, kan det føre til alvorlige uhell, spesielt for personer som kjører bil eller bruker maskiner. Unngå disse ulykkene:

  • Ikke se rett inn i laserstrålen.

  • Ikke plasser laserstrålen i øyehøyde, og ikke rett den mot andre.

  • Ikke bruk lasere sammen med optiske instrumenter.

Verktøy vi har snakket om

graphic