Hvor nøyaktig er et vater?

Libellenes følsomhet bestemmer hvor raskt boblen beveger seg når den ene enden av vateret løftes.

Hvor nøyaktig er et vater?

Håndverkere trenger ulik grad av presisjon for ulike oppgaver. Derfor har fagfolk ofte flere vatre, slik at de kan velge mellom ulike nøyaktigheter. Et vater med vanlig nøyaktighet er enkelt å bruke, og det er ofte tilstrekkelig for oppgaven. Men mer krevende oppgaver krever et mer nøyaktig vater.

Libellens form

Høyere eller lavere nøyaktighet oppnås ved å endre formen på libellen. Hvis vi tar en nærmere titt på en libelle, ser vi at den har en tønneformet innvendig kontur. I tønneformen finner luftboblen det høyeste punktet. Hvis libellen hadde vært et rett rør, uten kurve, ville det vært umulig å bruke vateret.

Mindre kurve, raskere reaksjon

Libellens kurve kan ses som en del av en større sirkel. Sirkelens radius bestemmer hvor buet libellen er, og følgelig hvor følsom den er.

Større radius betyr at boblen kan bevege seg lettere og reagere på mindre bevegelser.

Hvilken følsomhet trenger du?

Følsomheten måles i mm per meter. Hastigheten er basert på et vater som er 1 meter langt, og hvor høyt den ene enden av vateret må løftes for at boblen skal bevege seg 2 mm.

Ti ganger så følsomt

Standarden for de fleste vatre på markedet er en følsomhet på 10 mm/meter, som tilsvarer en radius på 200 mm. Hultafors tilbyr også vater som er fem og ti ganger mer følsomme enn dette.

Når du skal montere dørkarmer, trenger du et mer følsomt vater. For eksempel Hultafors MST eller Hultafors Libella 2000.

Verktøy vi har snakket om

graphic