Hva er vaterets toleranse?

Produksjonstoleransen er summen av alle potensielle mindre og mikroskopiske små feil som kan oppstå under produksjonen. Derfor er toleransen et avvik fra følsomheten, og jo mindre verdi, desto bedre.

Hultafors sine vatre inneholder blokklibeller

For best mulig nøyaktighet har de beste vatrene fra Hultafors blokklibeller. Hultafors sine blokklibeller har definert innvendig kontur, og de er symmetriske rundt både X- og Y-aksen.

Toleranse for standard og omvendt posisjon

Toleransen for alle libeller som brukes, beregnes for både standard og omvendt posisjon. Det gir nøyaktige målinger både når du måler fra toppen av en flate og fra undersiden.

Slik måler du fra undersiden

Husk at når du måler mot en overflate fra undersiden, må du alltid snu vateret opp ned. Da måler du alltid med undersiden av vateret, og det er den overflaten libellene er kalibrert mot.

Sertifisert i samsvar med ISO 9001

Hos Hultafors kontrolleres alle vatrene grundig før de sendes fra fabrikken.

For å garantere at vatrene er nøyaktige, er produksjonsprosessen vår sertifisert i samsvar med ISO 9001.

Verktøy vi har snakket om

graphic