Hva er FSC®?

Forest Stewardship Council® (FSC®) er en global not-for-profit-organisasjon som arbeider for å sikre ansvarlig skogforvaltning over hele verden.

FSC definerer standarder som er basert på avtalte prinsipper for ansvarlig skogforvaltning. Disse støttes av miljøinteressenter, samfunnsinteressenter og økonomiske interessenter.

FSC®-merkingen viser at materialet som er brukt i produktet, er produsert på en ansvarlig måte. Nærmere bestemt viser den at treet ikke har blitt hugd ulovlig, i strid med tradisjonelle og sivile rettigheter, hugd i skog der høy bevaringsverdi (HCV) trues, hugd i skog som konverteres til en plantasje eller et område som skal avskoges, eller hugd i skog der det er plantet genetisk modifiserte trær.

FSC-merkingen lar forbrukere og bedrifter velge produkter som er laget i tre, fra ansvarlig skogforvaltning. Det betyr at råvarene er produsert på en ansvarlig måte som tar hensyn til både mennesker og miljø.

Du finner mer informasjon på www.fsc.org.

Verktøy vi har snakket om

graphic