product
1 / 4

Brekkjern stål 108

Et lite, smidig brekkjern som kan brukes både til å bryte, skrape og løfte med, samt å dra ut spiker.

Et lite, smidig brekkjern som kan brukes både til å bryte, skrape og løfte med, samt å dra ut spiker.

Funksjoner

Har tre ulike funksjoner for spikeruttrekking.

Kan brukes både til å bryte, skrape og løfte med.