product
1 / 3

Brekkjern stål 101

Et lite brekkjern med klo i den ene enden og rett meisel i den andre. Brukes på bl.a. bilverksteder og ved monteringsarbeid i mekanisk industri.

Et lite brekkjern med klo i den ene enden og rett meisel i den andre. Brukes på bl.a. bilverksteder og ved monteringsarbeid i mekanisk industri.

Funksjoner

Har støtte på undersiden for å gi ekstra kraft.